Artykuły

Sortuj według

The Soul-Body Compound in Didymus the Blind’s Commentary on Genesis and its Neoplatonic Background

Studia Religiologica, 2015, Tom 48, Numer 4, s. 271–289
Data publikacji online: 14 grudnia 2015
DOI 10.4467/20844077SR.15.020.4759

Bibliografia prac opublikowanych w „Studia Religiologica” w latach 1977–2014

Studia Religiologica, 2014, Tom 47, Numer 4, s. 347-366
Data publikacji online: 11 grudnia 2014

Kilka uwag na temat ekstazy Plotyna – wokół interpretacji Enn. IV 8[6],1,1–11

Studia Religiologica, , Tom 44, s. 95-107
Data publikacji online: 20 grudnia 2011
DOI 10.4467/20844077SR.11.007.0251

Dydym Ślepy – mistrz szkoły aleksandryjskiej (przegląd źródeł)

Studia Religiologica, Tom 43 , s. 77-92
Data publikacji online: 25 października 2010

Koncepcja zmysłów wewnętrznych z perspektywy późnoantycznych teorii percepcji

Studia Religiologica, Tom 39, s. 101-112
Data publikacji online: 2006

Omówienia, recenzje, refleksje

Współczesna kondycja miejszości religijnych na terenie Podlasia (Sprawozdanie ze studenckiego obozu naukowego)

Studia Religiologica, Tom 40, s. 231-252
Data publikacji online: 1 stycznia 2007

J. Bolewski SJ, Daleki Wschód na Zachodzie. Od reinkarnacji do regeneracji

Studia Religiologica, Tom 40, s. 275-277
Data publikacji online: 2007

Acta Synodalia ab anno 50 ad annum 381

Studia Religiologica, Tom 39, s. 179-183
Data publikacji online: 2006

Artykuły i rozprawy

Artykuły i rozprawy. Konceptualne podstawy wiary

Próba interpretacji augustyńskiego dialogu De quantitate animae 32, 69 w kontekście platońskiej teorii duszy

Studia Religiologica, Tom 41, s. 83-103
Data publikacji online: 2008