Informacje o autorze:

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Artykuły

Sortuj według

Tabu – aspekty pragmatyczne

Zeszyty Prasoznawcze, 2016, Tom 59, Numer 3 (227), s. 489–511
Data publikacji online: 7 grudnia 2016
DOI 10.4467/22996362PZ.16.033.5908

Infantylizm semantyczny w dyskursach publicznych

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 4 (224), s. 763-794
Data publikacji online: 19 lutego 2016
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.053.4292

Парадигмы языкознания как типы профилирования знаков

Język i metoda, 1, s. 119-133
Data publikacji online: 12 marca 2012

Z problemów aktualnych

Zjawisko segmentacji składniowej we współczesnych tekstach prasowych

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 4 (232), s. 723–742
Data publikacji online: 28 marca 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.17.042.8184