Informacje o autorze:

Instytut Filozofii Teoretycznej

Artykuły

Sortuj według

Chinese Dream (中国梦) – kolektywistyczny konstrukt ucieleśniający ducha współczesnych Chin

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 4 (224), s. 839-859
Data publikacji online: 19 lutego 2016
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.056.4295

Recenzja książki: Nirmala Rao, Jing zhou, Jin Sun (eds.), Early Childhood Education in Chinese Societes, seria „International Perspectives on Early Childhood Education and Development”, Springer Science + Business Media

Psychologia Rozwojowa, 2018, Tom 23, Numer 4, s. 115-120
Data publikacji online: 6 lutego 2019