Artykuły

Sortuj według

Obiekt i kod. Badanie gier wideo w perspektywie software studies oraz realizmu spekulatywnego

Przegląd Kulturoznawczy, 2016, Numer 3 (29), s. 305–317
Data publikacji online: 22 grudnia 2016
DOI 10.4467/20843860PK.16.023.6025

Sprawczość i tożsamość w grach eksploracyjnych

Wielogłos, 2015, Numer 3 (25), s. 41–51
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/2084395XWI.15.019.4798

Digitally Globalized Landscapes. The Evolution of Dataveillance Practices: Digital Distribution and Streaming Platforms

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 4 (38), s. 562-574
Data publikacji online: 13 marca 2019
DOI 10.4467/20843860PK.18.029.10367

Omówienia i rozbiory

Między pracą afektywną a politykami zabawy. Recenzja polskiego wydania Gier Imperium N. Dyera-Witheforda i G. de Peutera

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 4 (42), s. 587-594
Data publikacji online: 4 marca 2020
DOI 10.4467/20843860PK.19.031.11927

System, technologia i wernakularne innowacje. Piotr Sitarski, Maria B. Garda, Krzysztof Jajko, Nowe media w PRL, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020, ss. 250.

Przegląd Kulturoznawczy, 2021, Numer 2 (48) Błękitna humanistyka, s. 470–477
Data publikacji online: 30 czerwca 2021
DOI 10.4467/20843860PK.21.030.14087

Review: Digital Media and Textuality:  From Creation to Archiving

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 1 (35), s. 146–150
Data publikacji online: 4 kwietnia 2018