Informacje o autorze:

Katedra Literatury i Tradycji Romantyzmu IFP UŁ

Artykuły

Sortuj według

Szymborska raz jeszcze. O książce "Niepojęty przypadek. O poezji Wisławy Szymborskiej" pod redakcją Joanny Grądziel-Wójcik i Krzysztofa Skibskiego

Wielogłos, 2015, Numer 3 (25) 2016: Poetyka i retoryka gier wideo, s. 111–119
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/2084395XWI.15.025.4804

Pracownia Różewicza

Twarz Tadeusza Różewicza – warianty tekstu/ budowanie wiersza

Konteksty Kultury, 2022, Tom 19 zeszyt 1, s. 83-96
Data publikacji online: 22 czerwca 2022
DOI 10.4467/23531991KK.22.008.15389