Artykuły

Sortuj według

Strategy of placemaking – an essay on Seattle architecture

Czasopismo Techniczne, 2015, Architektura Zeszyt 3-A (3) 2015, s. 97-125
Data publikacji online: 2 lutego 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.15.069.3869

Urban waterfronts’ wilderness as a space of engagement

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 2, s. 41–56
Data publikacji online: 27 lutego 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.020.10156