Artykuły

Sortuj według

Brider un Shvester? Women in the Tsukunft Youth Movement in Interwar Poland

Scripta Judaica Cracoviensia, 2015, Volume 13, s. 113–119
Data publikacji online: 25 lutego 2016
DOI 10.4467/20843925SJ.15.009.4231

Artykuły recenzyjne

Najnowsze publikacje w języku polskim poświęcone dziejom Bundu. Próba przeglądu

Studia Judaica, 2018, Nr 2 (42), s. 425-432
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/24500100STJ.18.018.10269