Artykuły

Sortuj według

Between Chortkiv and Paris. Sasza Blonder / André Blondel 1909-1949

Scripta Judaica Cracoviensia, 2015, Volume 13, s. 143–154
Data publikacji online: 25 lutego 2016
DOI 10.4467/20843925SJ.15.011.4233

KOBIETA ŻYDOWSKA – NOWE BADANIA I PERSPEKTYWY BADAWCZE. Część 2

Malarki, rzeźbiarki i graficzki z krakowskiego Zrzeszenia Żydowskich Artystów (1931–1939)

Studia Judaica, 2021, Nr 2 (48), s. 407–435
Data publikacji online: 23 grudnia 2021
DOI 10.4467/24500100STJ.21.017.15072