Artykuły

Sortuj według

„So kommen die Juden in Europe zurück“. Antworten auf den Holocaust in der Lyrik polnischer Juden 1941–1948

Scripta Judaica Cracoviensia, 2015, Volume 13, s. 155–172
Data publikacji online: 25 lutego 2016
DOI 10.4467/20843925SJ.15.012.4234

"Asy czystej rasy", czyli Samuela Jakuba Imbera spojrzenie na relacje polsko-żydowskie

Studia Judaica, 2018, Nr 2 (42), s. 253-278
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/24500100STJ.18.012.10263

Nusekh Poyln and the ‘New Jewish Man’. The Image of the Jewish Communist in Yiddish Literature of Post-War Poland

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 16, s. 133-142
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843925SJ.18.010.10824