Artykuły

Sortuj według

„So kommen die Juden in Europe zurück“. Antworten auf den Holocaust in der Lyrik polnischer Juden 1941–1948

Scripta Judaica Cracoviensia, 2015, Volume 13, s. 155–172
Data publikacji online: 25 lutego 2016
DOI 10.4467/20843925SJ.15.012.4234

"Asy czystej rasy", czyli Samuela Jakuba Imbera spojrzenie na relacje polsko-żydowskie

Studia Judaica, 2018, Nr 2 (42), s. 253-278
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/24500100STJ.18.012.10263

Nusekh Poyln and the ‘New Jewish Man’. The Image of the Jewish Communist in Yiddish Literature of Post-War Poland

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 16, s. 133-142
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843925SJ.18.010.10824

KOBIETA ŻYDOWSKA – NOWE BADANIA I PERSPEKTYWY BADAWCZE. Część 2

Portrety podwójne, 1939–1956. Wspomnienia polskich Żydówek z sowieckiej Rosji

Studia Judaica, 2021, Nr 2 (48), s. 491–533
Data publikacji online: 23 grudnia 2021
DOI 10.4467/24500100STJ.21.020.15075

PART II : STUDIES IN POLISH JEWRY

The Gulag of Poets: The Experience of Exile, Forced Labour Camps, and Wandering in the USSR in the Works of Polish-Yiddish Writers (1939–1949)

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 18, s. 141–161
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/20843925SJ.20.010.13878