CV:

Absolwentka religioznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim

Artykuły

Sortuj według

Doświadczenia wizji i ekstazy w pismach ojców pustyni

Studia Religiologica, Tom 44, s. 109-120
Data publikacji online: 20 grudnia 2011
DOI 10.4467/20844077SR.11.008.0252

Dusza i ciało w antropologii Grzegorza z Nyssy

Studia Religiologica, Tom 39, s. 81-100
Data publikacji online: 2006

Omówienia, recenzje, refleksje

Grzegorz z Nyssy, Życie Mojżesza, Tłum. Stanisław Kalinkowski, wstęp Marta Przyszychowska, „Źródła Myśli Teologicznej” 50, WAM, Kraków 2009, ss. 101

Studia Religiologica, Tom 42, s. 155-157
Data publikacji online: 2009

Kataryzm – między mitem a historią

Studia Religiologica, Tom 41, s. 201-215
Data publikacji online: 2008