Artykuły

Sortuj według

Toward a holistic heritage conservation

Czasopismo Techniczne, 2015, Architektura Zeszyt 7-A (10) 2015, s. 61-74
Data publikacji online: 20 stycznia 2015
DOI 10.4467/2353737XCT.15.259.4662