Artykuły

Sortuj według

Początki Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża w Laskach w świetle materiałów archiwalnych

Studia Religiologica, 2014, Tom 47, Numer 3, s. 179–196
Data publikacji online: 1 grudnia 2014
DOI 10.4467/20844077SR.14.013.2907

Naturalne metody stymulacji doświadczenia ekstazy w praktykach prawosławnych hezychastów

Studia Religiologica, Tom 44, s. 121-133
Data publikacji online: 20 grudnia 2011
DOI 10.4467/20844077SR.11.009.0253

Siostra Katarzyna Steinberg z Lasek (1898–1977)

Studia Religiologica, Tom 43 , s. 183-200
Data publikacji online: 25 października 2010

Artykuły przeglądowe, recenzje i omówienia

Metamorfozy Judasza

Studia Religiologica, 2016, Tom 49, Numer 4, s. 393-404
Data publikacji online: 5 lipca 2017
DOI 10.4467/20844077SR.16.027.6520

Artykuły i rozprawy

Religia online, czyli o procesie wirtualizacji religii

Studia Religiologica, Tom 40, s. 77-98
Data publikacji online: 2007

„Niektórzy lubią poezję”

Słodki uśmiech siostry Marii z Lasek

Konteksty Kultury, 2017, Tom 14 zeszyt 3, s. 285-304
Data publikacji online: 29 stycznia 2018
DOI 10.4467/23531991KK.17.019.7912