Artykuły

Sortuj według

Stereoscopic visualization for model of deformation of steels with mushy zone

Czasopismo Techniczne, 2015, Mechanika Zeszyt 2-M (7) 2015, s. 35-42
Data publikacji online: 13 stycznia 2016