Artykuły

Sortuj według

Problemy i pułapki kwalifikowalności wydatków w projektach współfinansowanych z FS i EFRR  w obszarze kultury

Zarządzanie w Kulturze, 2016, Tom 17, Numer 2, s. 125–146
Data publikacji online: 31 marca 2016
DOI 10.4467/20843976ZK.16.009.4483