Artykuły

Sortuj według

Polityka repertuarowa Teatru Polskiego w Bydgoszczy w latach 2006–2014. Aspekty edukacyjne i poznawcze

Zarządzanie w Kulturze, 2016, Tom 17, Numer 2, s. 147–157
Data publikacji online: 31 marca 2016
DOI 10.4467/20843976ZK.16.010.4484