Artykuły

Sortuj według

A few facts concerning the outstanding Polish mathematician Franciszek Leja

Czasopismo Techniczne, 2015, Nauki Podstawowe Zeszyt 2-NP (20) 2015, s. 219-234
Data publikacji online: 23 marca 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.15.218.4423