Peter Švorc

Artykuły

Sortuj według

Začleňovanie Slovenska do nového štátu a vznik Československa

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2015, Tom XXIII, s. 61-82
Data publikacji online: 18 marca 2016