Andrzej Kastory

Artykuły

Sortuj według

Mocarstwa zachodnie wobec kryzysu w Polsce z grudnia 1980 r.

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2017, Tom XXV, s. 113-126
Data publikacji online: 9 października 2017
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.008.7254

Rezenzja artykułu: B. Hud’ »Konflikty ukraińsko-polskie: potrzeba nowego spojrzenia«

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2015, Tom XXIII, s. 107-107
Data publikacji online: 18 marca 2016

ARTYKUŁY

Recenzja z: Między pokoleniami. Wywiad rzeka – z Profesorem Janem Machnikiem rozmawia Marzena Woźny, Rzeszów 2014

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2015, 2015, s. 341-346
Data publikacji online: 18 maja 2016

Recenzje

Recenzja książki: Stanisław Sierpowski, Kondycja przyjaciół Ligi Narodów (1919–1939), Poznań 2018, ss. 227

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2020, Tom XXIX, s. 187-190
Data publikacji online: 22 czerwca 2020
DOI 10.4467/2543733XSSB.20.013.12200