Jan Rychlík

Artykuły

Sortuj według

Rozpad państw wielonarodowych w Europie Środkowej i Wschodniej w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Przyczyny i skutki

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2015, Tom XXIII, s. 109-116
Data publikacji online: 18 marca 2016

Państwo czeskie podczas wojny trzydziestoletniej

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2018, Tom XXVII, s. 37-54
Data publikacji online: 10 grudnia 2018
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.002.9977