Artykuły

Sortuj według

Legal Historical Research in Belgium (2015)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9 (2016), Zeszyt 2, s. 251–254
Data publikacji online: 19 września 2016

The Relationship between Civil and Canon Law in the Eastern Orthodox Tradition

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 8 (2015), Zeszyt 4, s. 343–356
Data publikacji online: 31 marca 2016
DOI 10.4467/20844131KS.15.020.4880

Kronika wydarzeń naukowych

Legal Historical Research in Belgium (2017)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 2, s. 279–283
Data publikacji online: 30 sierpnia 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.015.8779

Kronika wydarzeń naukowych

Legal Historical Research in Belgium (2016)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 2, s. 363–367
Data publikacji online: 31 października 2017

Legal Historical Research in Belgium (2018)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 3, s. 429-433
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.015.10936