Artykuły

Sortuj według

Caesaropapism and the Reality of the 4th–5th Century Roman Empire

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Zeszyt specjalny, wersja anglojęzyczna 2017, s. 1–27
Data publikacji online: 14 lipca 2017
DOI 10.4467/20844131KS.16.032.6970

Cezaropapizm a rzeczywistość Imperium Romanum IV–V wieku

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9 (2016), Zeszyt 1, s. 1-24
Data publikacji online: 14 czerwca 2016
DOI 10.4467/20844131KS.16.001.5073