Artykuły

Sortuj według

Land Reform in Slovakia between 1919 and 1935 – the Instrument of Social and Economic Transformation

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 8 (2015), Zeszyt 4, s. 395–409
Data publikacji online: 31 marca 2016
DOI 10.4467/20844131KS.15.023.4883