Artykuły

Sortuj według

Miasto inteligentne – miasto dostępne. Nowoczesne technologie miejskie w kontekście projektowania uniwersalnego

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 19/2017, s. 4-12
Data publikacji online: 6 listopada 2017
DOI 10.4467/25438700SM.17.021.7611

Miasto oswojone. Znaczenie kompozycji urbanistycznej dla orientacji w przestrzeni miasta

Środowisko Mieszkaniowe, 2015, 14/2015, s. 180-189
Data publikacji online: 9 maja 2016

Children games and plays

Czasopismo Techniczne, 2015, Architektura Zeszyt 9-A (15) 2015, s. 367-373
Data publikacji online: 7 marca 2016