Artykuły

Sortuj według

The Role of Perceived Market Orientation in Higher Education: Polish and Australian Experiences

,
Data publikacji online: 11 marca 2016

The Role of Perceived Market Orientation in Higher Education: Polish and Australian Experiences

Zarządzanie Publiczne, 2015, Numer 4 (32), s. 431-449
Data publikacji online: 9 maja 2016
DOI 10.4467/20843968ZP.15.029.4775