Leszek Opyrchał

Artykuły

Sortuj według

Analysis of mechanical effects of low- and high-frequency temperature changes in a massive concrete dam

Czasopismo Techniczne, 2015, Środowisko Zeszyt 2-Ś (24) 2015, s. 187-198
Data publikacji online: 13 kwietnia 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.15.235.4621

ARTYKUŁY

Spór Hilarego Szpilowskiego ze Stanisławem Zawadzkim przy budowie koszar w Kamieńcu Podolskim – uwagi inżyniera budownictwa

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2023, Issue 1, s. 81–106
Data publikacji online: 24 marca 2023
DOI 10.4467/0023589XKHNT.23.006.17409