Artykuły

Sortuj według

Rola imitacji w indukowaniu transu rytualnego. Perspektywa neurokognitywna

Studia Religiologica, 2012, Tom 45, Numer 3, s. 227-235
Data publikacji online: 20 stycznia 2013
DOI 10.4467/20844077SR.12.018.0971

Trans rytualny z perspektywy psychologii ewolucyjnej

Studia Religiologica, 2012, Tom 45, Numer 2, s. 125-135
Data publikacji online: 17 grudnia 2012
DOI 10.4467/20844077SR.12.010.0826

Trans jako kulminacja działań performatywnych

Studia Religiologica, Tom 44, s. 161-184
Data publikacji online: 20 grudnia 2011
DOI 10.4467/20844077SR.11.012.0256