Bartosz Piotr Bednarczyk

Artykuły

Sortuj według

Tęsknota, znak, dążenie jako momenty bycia w obliczu Boga Ukrytego w myśli Pseudo-Dionizego Areopagity i Blaise’a Pascala

Źródła Humanistyki Europejskiej , 2015, Tom 8, s. 27–56
Data publikacji online: 21 kwietnia 2016
DOI 10.4467/24496758ZHE.15.003.4267