Artykuły

Sortuj według

Średniowieczna pomoc dydaktyczna. Studium jednej karty z rękopisu Jakuba z Piotrkowa

Terminus, 2015, Tom 17, zeszyt 2 (35), s. 219–240
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/20843844TE.15.006.4452

A Mediaeval Teaching Aid. An Analysis of One Page from the Manuscript by Jakub of Piotrków

Terminus, Special Issue 2 (2019), s. 147–167
Data publikacji online: 21 listopada 2019
DOI 10.4467/20843844TE.19.006.11114