Artykuły

Sortuj według

Chojnice 1900 – przypadek oskarżenia o mord rytualny w świetle polskiej prasy

Prace Historyczne, 2016, Numer 143 (1), s. 89–106
Data publikacji online: 28 marca 2016
DOI 10.4467/20844069PH.15.001.4928

OBRAZ I DZIEDZICTWO ŻYDÓW W KAMIENIU, LITERATURZE I PRASIE W LATACH 1851–1939

Problematyka żydowska na łamach „Słowa Pomorskiego” w latach 1938–1939

Studia Judaica, 2022, Nr 1 (49), s. 161-196
Data publikacji online: wrzesień 2022
DOI 10.4467/24500100STJ.22.006.16300