Artykuły

Sortuj według

Początki kariery krakowskiego komunisty na przykładzie losów Menaschego Grünspana (Romana Romkowskiego) w latach 1907–1930

Prace Historyczne, 2016, Numer 143 (1), s. 127–147
Data publikacji online: 28 marca 2016
DOI 10.4467/20844069PH.15.001.4930

Studia

Amnestia Romana Romkowskiego. Udział pomocnika ministra bezpieczeństwa publicznego w przygotowaniu, przeprowadzeniu i ocenie akcji amnestyjnej z 1947 roku

Prace Historyczne, 2021, Numer 148 (1), s. 161–177
Data publikacji online: kwiecień 2021
DOI 10.4467/20844069PH.21.010.13687