Artykuły

Sortuj według

Obrona ziem ruskich przed najazdami tatarskimi w latach 1575–1578

Prace Historyczne, 2016, Numer 143 (2), s. 269-276
Data publikacji online: 30 czerwca 2016
DOI 10.4467/20844069PH.16.005.5054

Spis dworzan zmarłego króla polskiego Stefana Batorego

Prace Historyczne, 2016, Numer 143 (1), s. 185–212
Data publikacji online: 28 marca 2016
DOI 10.4467/20844069PH.15.001.4933