Artykuły

Sortuj według

Relacje mnichów henrykowskich z mieszczanami z Ziębic w świetle Księgi henrykowskiej

Prace Historyczne, 2016, Numer 143 (3), s. 501–520
Data publikacji online: 1 września 2016
DOI 10.4467/20844069PH.16.024.5221

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wykształcenie uniwersyteckie grup społecznych i zawodowych w Europie Środkowej w XV–XVIII w.” (Kraków, 19–20 listopada 2015 r.)

Prace Historyczne, 2016, Numer 143 (1), s.  229–232
Data publikacji online: 28 marca 2016