Artykuły

Sortuj według

Facebook jako element zarządzania strategicznego czy kula u nogi nadawców? Przykład Estonii i Polski

Zarządzanie Mediami, 2015, Tom 3, Numer 3, s. 181–196
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/23540214ZM.15.009.4869

Wpływ mowy nienawiści zawartej w wypowiedziach przedstawicieli partii Alternatywa dla Niemiec na zmiany zachodzące w systemie zarządzania mediami w RFN

Zarządzanie Mediami, 2021, Tom 9, Numer 1, s. 17–36
Data publikacji online: 11 stycznia 2021
DOI 10.4467/23540214ZM.21.006.13054