Artykuły

Sortuj według

Birla mandir – współczesne hinduistyczne kompleksy świątynne jako przykład modernizacji przez powrót do tradycji. Sprawozdanie z badań terenowych (styczeń/luty 2016 rok)

,
Data publikacji online: 23 lutego 2017

Birla mandir – współczesne hinduistyczne kompleksy świątynne jako przykład modernizacji przez powrót do tradycji. Sprawozdanie z badań terenowych (styczeń/luty 2016 rok)

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2016, 4 (2/2016), s. 93-107
Data publikacji online: 23 lutego 2017

Analiza pojęcia widźnianatman w kontekście adwaitycznej interpretacji relacji pomiędzy podmiotem absolutnym a względnym

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2015, Volume 10, Issue 3, s. 205–215
Data publikacji online: 26 stycznia 2016
DOI 10.4467/20843933ST.15.019.4504

Aporias in Brahmin Philosophical Systems

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2015, 1 (1/2015), s. 23-49
Data publikacji online: 28 grudnia 2015
DOI 10.4467/24506249PJ.15.002.4630

‘Ekam sad viprā bahudhā vadanti’ – Inclusivism – the Idea of a Reformed Hinduism in the Iconographic Program of the Birla Temples

Studia Religiologica, 2021, Tom 54, Numer 2, s. 109–129
Data publikacji online: sierpień 2021
DOI 10.4467/20844077SR.21.007.14198

Dialogi i diagnozy

Birla Mandirs – The contemporary Hindu temple complexes as an example of modernization by going back to tradition – 2015 fieldwork report.

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2016, 3 (1/2016), s. 149–170
Data publikacji online: 1 września 2016

Dialogi i diagnozy