Artykuły

Sortuj według

Analiza pojęcia widźnianatman w kontekście adwaitycznej interpretacji relacji pomiędzy podmiotem absolutnym a względnym

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2015, Volume 10, Issue 3, s. 205–215
Data publikacji online: 26 stycznia 2016
DOI 10.4467/20843933ST.15.019.4504

Aporias in Brahmin Philosophical Systems

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2015, 1 (1/2015), s. 23-49
Data publikacji online: 28 grudnia 2015
DOI 10.4467/24506249PJ.15.002.4630

Kolekcje muzeów sztuki nowoczesnej i współczesnej a problem polityki pamięci

Zarządzanie w Kulturze, 2018, Tom 19, Numer 2, s. 185-209
Data publikacji online: 18 lipca 2018
DOI 10.4467/20843976ZK.18.014.8742

Birla mandir – współczesne hinduistyczne kompleksy świątynne jako przykład modernizacji przez powrót do tradycji. Sprawozdanie z badań terenowych (styczeń/luty 2016 rok)

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2016, 4 (2/2016), s. 93-107
Data publikacji online: 23 lutego 2017

‘Ekam sad viprā basathudhā vadanti’ - inclusivism - the idea of a reformed Hinduism in the iconographic program of the Birla temples

Studia Religiologica, Ahead of print, Tom 54, Numer 2,
Data publikacji online: sierpień 2021

Birla mandir – współczesne hinduistyczne kompleksy świątynne jako przykład modernizacji przez powrót do tradycji. Sprawozdanie z badań terenowych (styczeń/luty 2016 rok)

,
Data publikacji online: 23 lutego 2017

Dialogi i diagnozy

Birla Mandirs – The contemporary Hindu temple complexes as an example of modernization by going back to tradition – 2015 fieldwork report.

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2016, 3 (1/2016), s. 149–170
Data publikacji online: 1 września 2016

Dialogi i diagnozy