Informacje o autorze:

Jakub Skurtys - asystent na Wydziale Filologii Polskiej UWr., krytyk i historyk literatury. Przygotowuje rozprawę soktorską o relacjach ekonomii symbolicznej i literatury w twórczości Adama Ważyka; współredagował tom szkiców o najnowszej poezji Tajne bankiety (Poznań 2014), publikował m.in. w „Pamiętniku Literackim”, Przestrzeniach Teorii”, „Przeglądzie Filozoficzno-Literackim”

Artykuły

Sortuj według

Brakująca część historii (literatury). O książce Marty Baron-Milian Wat plus VAT

Numer 4 (26) 2016: Tadeusz Boy-Żeleński: potyczki, rewizje, powroty, s. 109–123
Data publikacji online: 6 maja 2016
DOI 10.4467/2084395XWI.15.035.5169

Rozprawy i szkice

Chłopcy w za dużych mundurach. O męskich wspólnotach w wojennej prozie Józefa Czechowicza

Numer 4 (38) 2018: Studia nad męskościami – (re)interpretacje, s. 23–45
Data publikacji online: 13 grudnia 2018
DOI 10.4467/2084395XWI.18.033.10197

Recenzje i omówienia

Druga płeć awangardy? O książce Płeć awangardy

Numer 2 (44) 2020: Wspólnoty kobiece, s. 161-180
Data publikacji online: 6 września 2020
DOI 10.4467/2084395XWI.20.018.12409