Artykuły

Sortuj według

Społeczne uwarunkowania rozwoju ekonomii społecznej w regionalnej społeczności (na przykładzie Opolszczyzny)

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2015, Tom 20, numer 3, s. 105-112
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/24496138PS.15.008.5706