Artykuły

Sortuj według

Status Controversy in Roman and Common Law

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9 (2016), Zeszyt 1, s. 25-38
Data publikacji online: 14 czerwca 2016
DOI 10.4467/20844131KS.16.002.5074