Artykuły

Sortuj według

Recenzje

Tadeusz J. Zieliński, Państwowy Kościół Anglii. Studium prawa wyznaniowego, Wydawnictwo Naukowe ChaT, Warszawa 2016, ss. 457

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 1, s. 185–188
Data publikacji online: 5 lipca 2017

Kronika wydarzeń naukowych