Artykuły

Sortuj według

Lojalność społeczeństwa polskiego a konsolidacja władzy państwowej w latach 1956–1980

Studia Historica Gedanensia, Tom 12 (2021)/1, s. 462-473
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/23916001HG.21.045.15105

Obraz szpitala psychiatrycznego w świetle polskich dzieł literackich XX w.

Studia Historica Gedanensia, 2020, Tom 11 (2020), s. 293-302
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/23916001HG.20.016.13622

Ideowo‑postępowe i wychowawcze konteksty edukacji humanistycznej na łamach „Przeglądu Pedagogicznego” w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XIX w.

Studia Historica Gedanensia, 2019, Tom 10 (2019), s. 120-130
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/23916001HG.19.009.12350

Artykuły

Ład spełniony w obrazie. Wokół antropologii fotografii

Studia Historica Gedanensia, 2018, Tom 9 (2018), s. 229-236
Data publikacji online: 10 kwietnia 2019
DOI 10.4467/23916001HG.18.013.10329

Recenzje

Barbara Osterloff, Aleksander Zelwerowicz, Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza, Warszawa 2011, t. 1–2, ss. 1127 (Piotr Koprowski)

Studia Historica Gedanensia, 2015, Tom 6 (2015), s. 305-310
Data publikacji online: 4 kwietnia 2016