Artykuły

Sortuj według

Zarządzanie nieruchomościami a trwały zarząd nieruchomością

Rocznik Administracji Publicznej, 2015 (1), s. 6–17
Data publikacji online: 2015

Administracyjne prawo ustrojowe

Konsolidacja administracji podatkowej w świetle modelu niezespolonej administracji rządowej w Polsce

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 177–186
Data publikacji online: 12 października 2016
DOI 10.4467/24497800RAP.16.010.5103