Artykuły

Sortuj według

Działalność Jana Kułakowskiego na rzecz Polski w europejskim ruchu syndykalistycznym.

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2017, Tom XXV, s. 127-137
Data publikacji online: 9 października 2017
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.009.7255

Metody tworzenia europejskiego jednolitego rynku usług

Rocznik Administracji Publicznej, 2015 (1), s. 117–144
Data publikacji online: 2015

Polityczny i ideologiczny wymiar konfliktu z 1948 r. między Związkiem Sowieckim a Jugosławią w świetle raportów belgijskich dyplomatów

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2021, Tom XXX, s. 65-78
Data publikacji online: 9 lipca 2021
DOI 10.4467/2543733XSSB.21.006.13799

Administracyjne prawo materialne

Prawne aspekty podejmowania pracy w Polsce przez cudzoziemców z państw spoza Unii Europejskiej

Rocznik Administracji Publicznej, 2019 (5), s. 40-59
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/24497800RAP.19.003.11466