Wioletta Sojka

Informacje o autorze:

urzędnik sądowy Sądu Apelacyjnego w Lublinie

Artykuły

Sortuj według

Mobbing – socjologiczno-prawny zarys zagadnienia

Rocznik Administracji Publicznej, 2015 (1), s. 145–161
Data publikacji online: 2015