Artykuły

Sortuj według

Administracja publiczna w Holandii. Dynamika zmian i relacje między światem polityki a urzędnikami

Rocznik Administracji Publicznej, 2015 (1), s. 162–178
Data publikacji online: 2015

Nauki o polityce i administracji

Transformacja społeczna i polityczna w Niderlandach w latach 1967–1971

Rocznik Administracji Publicznej, 2020 (6), s. 225-236
Data publikacji online: 16 grudnia 2020
DOI 10.4467/24497800RAP.20.012.12906

Nauka o administracji

Demokracja partycypacyjna w Holandii na poziomie lokalnym. Analiza wybranych przykładów

Rocznik Administracji Publicznej, 2017 (3), s. 280–293
Data publikacji online: 16 października 2017
DOI 10.4467/24497800RAP.17.016.7067