Artykuły

Sortuj według

Model współzarządzania (governance) i problemy dotyczące jego wdrażania w administracji publicznej

Rocznik Administracji Publicznej, 2015 (1), s. 179–195
Data publikacji online: 2015