Polityki publiczne

Sortuj według

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w kontekście rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce

Rocznik Administracji Publicznej, 2017 (3), s. 340–363
Data publikacji online: 16 października 2017
DOI 10.4467/24497800RAP.17.019.7070

Glosy

Glosa do wyroku NSA z dnia 21 sierpnia 2013 r. (sygn. I OSK 1666/12)

Rocznik Administracji Publicznej, 2015 (1), s. 196–208
Data publikacji online: 2015

Recenzje

Recenzja książki Wojciecha Lamentowicza, Strategia państwa: teoria państwa aktywnego wobec sił spontanicznych, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2015, ss. 258

Rocznik Administracji Publicznej, 2017 (3), s. 405–413
Data publikacji online: 16 października 2017
DOI 10.4467/24497800RAP.17.024.7075

Recenzja ksiazki Grzegorza Krawca, Koncepcje płci człowieka aprawo administracyjne, Rzecznik Praw Obywatelskich, Warszawa 2015, ss. 269

Rocznik Administracji Publicznej, 2016 (2), s. 577–584
Data publikacji online: 12 października 2016

Krystyna Celarek, Prawo informacyjne – problem badawczy w teorii prawa administracyjnego, Warszawa 2013

Rocznik Administracji Publicznej, 2015 (1), s. 213–216
Data publikacji online: 21 czerwca 2015

Zapowiedzi i sprawozdania

Informacja o projekcie pt. „Protection of Fundamental Rights in the European Union”, realizowanego w ramach Programu Jean Monnet Module, Erasmus+” (2020–2023)

Rocznik Administracji Publicznej, 2020 (6), s. 325-327
Data publikacji online: 16 grudnia 2020
DOI 10.4467/24497800RAP.20.020.12914