Karta Praw Podstawowych i inne systemy ochrony praw człowieka

Sortuj według

SPRAWOZDANIA

Europa, demokracja i prawa podstawowe – sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej

2022 (8), s. 505-510
Data publikacji online: 30 grudnia 2022
DOI 10.4467/24497800RAP.22.026.16802

Polityki publiczne

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w kontekście rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce

2017 (3), s. 340–363
Data publikacji online: 16 października 2017
DOI 10.4467/24497800RAP.17.019.7070

Glosy

Glosa do wyroku NSA z dnia 21 sierpnia 2013 r. (sygn. I OSK 1666/12)

2015 (1), s. 196–208
Data publikacji online: 2015

Komunikaty

Sprawozdanie z seminarium naukowego Jean Monnet Module z dnia 26 marca 2021 r. pt. „Pytania prejudycjalne jako środek ochrony praw podstawowych”

2021 (7), s. 219-223
Data publikacji online: 22 grudnia 2021
DOI 10.4467/24497800RAP.21.014.14830

Recenzje

Recenzja książki Wojciecha Lamentowicza, Strategia państwa: teoria państwa aktywnego wobec sił spontanicznych, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2015, ss. 258

2017 (3), s. 405–413
Data publikacji online: 16 października 2017
DOI 10.4467/24497800RAP.17.024.7075

Recenzja ksiazki Grzegorza Krawca, Koncepcje płci człowieka aprawo administracyjne, Rzecznik Praw Obywatelskich, Warszawa 2015, ss. 269

2016 (2), s. 577–584
Data publikacji online: 12 października 2016

Krystyna Celarek, Prawo informacyjne – problem badawczy w teorii prawa administracyjnego, Warszawa 2013

2015 (1), s. 213–216
Data publikacji online: 21 czerwca 2015

Recenzja monografii Grzegorza Krawca, Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2021, ss. 321

2021 (7), s. 209-214
Data publikacji online: 22 grudnia 2021
DOI 10.4467/24497800RAP.21.012.14828

Zapowiedzi i sprawozdania