Artykuły

Sortuj według

µ-XRPD investigations of pigments in 17th-century panel paintings from Gdańsk and the northern region of Poland

Opuscula Musealia, Volume 23 (2015), Volume 23, s. 21–32
Data publikacji online: 3 czerwca 2016
DOI 10.4467/20843852.OM.15.003.5381

Badania u-XRPD i SEM-EDS pigmentów i zapraw w trzech obrazach z kolekcji Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Opuscula Musealia, Volume 23 (2015), Volume 23, s. 33–43
Data publikacji online: 3 czerwca 2016
DOI 10.4467/20843852.OM.15.004.5382

Rentgenowska dyfraktometria proszkowa w badaniach zabytkowych obiektów. Nowe możliwości badawcze na Wydziale Chemii UJ

Opuscula Musealia, Volume 19 (2011), Volume 19, s. s. 25-36
Data publikacji online: 5 września 2013
DOI 10.4467/20843852.OM.11.002.0259