Artykuły

Sortuj według

Comparative Critical Review of Corporate Social Responsibility Business Management Models

Numer 15(2), s. 123-150
Data publikacji online: 7 lipca 2016
DOI 10.4467/24498939IJCM.16.014.5554

„Tragedia dobra wspólnego” w świetle paradygmatu neoewolucyjnego

Numer 1 (5) , s. 9-16
Data publikacji online: 5 października 2009

The Internet of Things - a Physical Logical and Business Model

Numer 16(4), s. 263–284
Data publikacji online: 26 marca 2018
DOI 10.4467/24498939IJCM.17.047.8270