Artykuły

Sortuj według

„Cnota mój kompas...”. Odwołania do cnót platońskich w staropolskich wzorach osobowych

Tom 13, Numer 1, s. 1-19
Data publikacji online: 11 czerwca 2016
DOI 10.4467/23531991KK.16.001.5079

Artykuły teoretyczne i przeglądowe

Prosociality in Relation to Developmental Tasks of Emerging Adulthood

Tom 25, Numer 4, s. 15–25
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/20843879PR.20.024.13432